CroatianEnglish

Uvjeti korištenja

 

Impressum

OPG Grivičić MBPG232791, Franje Woelfla 2, 10 000, Zagreb, Aurelia Natura  

Mob: +385 91 192 26 97
 
Žiro račun:
IBAN: HR5123600003116547275
ZAGREBAČKA BANKA D.D.
 
Devizne uplate: SWIFT
CODE/BIC: ZABAHR2XXXX
 

Prodavatelj
Prodavatelj je Opg Grivičić (MBPG232791) – Aurelia Natura, Franje Wolfla 2, 10000, Zagreb, Hrvatska, koja posluje pod trgovačkim imenom Aurelia Natura OPĆI UVJETI KORIŠTENJA USLUGE ONLINE KUPOVINE NA WEB STRANICI Aurelia Natura

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Opće uvjete korištenja usluge online kupovine prije korištenja web stranice Aurelia Natura u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu.
Korištenjem internet stranice Aurelia Natura zbog kupovine ili prikupljanja informacija o proizvodima koji se na njoj nalaze, potvrđujete kako ste upoznati s ovim Općim uvjetima korištenja te kako ste s istima suglasni. Ukoliko niste suglasni s ovim Uvjetima nemojte koristiti ovu web stranicu u svrhu kupnje proizvoda, pribavljanja informacija o istima ili bilo koju drugu svrhu.


OPĆE ODREDBE
Prodavatelj ovim Općim uvjetima utvrđuje odnose između Posjetitelja stranica, Kupaca i Prodavatelja, a u odnosu na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, plaćanja, isporuke, kvalitete proizvoda, reklamacije, povrata i dostave, zaštite osobnih podataka i druga pitanja vezana uz korištenje Internet stranice Aurelia Natura i online kupnje.
Prodavatelj ove Opće uvjete stavlja na raspolaganje Korisnicima te ih upućuje da se obvezno detaljno upoznaju s istima prije korištenja Internet stranice Aurelia Natura u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu. Pristupanjem kupnji proizvoda putem online kupovine ili posjećivanjem ove internet stranice zbog dobivanja informacija o pojedinom proizvodu, smatra se da su Korisnici upoznati s ovim Uvjetima te da su s istima suglasni. Ukoliko Korisnici nisu suglasni s ovim Uvjetima kupnje, Prodavatelj ih upućuje da ne koriste Internet stranice Aurelia Natura u svrhu kupnje proizvoda ili pribavljanja informacija o istima.

Prodavatelj – Aurelia Natura, Franje Wolfla 2, 10000, Zagreb, Hrvatska.

Korisnici– Kupci i Posjetitelji stranica zajedno;

Maloprodajna cijena – cijena koja je istaknuta uz svaki proizvod i izražena je u kunama;

Prihvaćena ponuda – ponuda po kojoj je izvršena uplata;

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na Internet stranici ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka vlasnika Internet stranice Aurelia Natura. ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Prodavatelju ili vlasniku web stranice Aurelia Natura.
Vlasnik Internet stranice, Aurelia Natura. izričito zadržava i ne prenosi na korisnika bilo koja druga prava u odnosu na sadržaj web stranica, te zabranjuje korištenje sadržaja web stranica, osim kako je to određeno ovim Općim uvjetima i kako je to eventualno dozvoljeno uputama na samim web stranicama.
Fotografije proizvoda prikazane na Aurelia Natura. su isključivo ilustrativne prirode, te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda. S obzirom na mogućnost individualnog podešavanja monitora na računalu, razlike u percepciji boje proizvoda od strane ljudskog oka i slične varijable, Prodavatelj ne jamči potpunu sukladnost boja isporučenih proizvoda s bojama kako ih Kupci vide na zaslonu svog monitora.
Usluga– usluga elektronske trgovine isključivo na javno raspoloživim dijelovima Stranice, u smislu pružanja mogućnosti Korisnicima da ugovaraju proizvode i/ili usluge koristeći isključivo elektronska sredstva, uključujući i druga sredstva komunikacije na daljinu;

Transakcija– uplata ili povrat iznosa uplate nakon što je Prodavatelj prodao proizvod/uslugu Korisniku, korištenjem usluga posrednika pri kartičnom plaćanju kojeg Prodavatelj prihvaća, bankovnim transferom, ili na neki treći način dozvoljen od strane Prodavatelja bez obzira na način isporuke.

Značenje izraza navedenih u ovim Općim uvjetima (riječi u jednini uključuju i množinu i obrnuto, osim ako iz konteksta ne proizlazi drugačije).
Pristupom Internet stranici putem odgovarajućeg tehničkog sredstva pristupa i njihovim korištenjem svaki Korisnik se obvezuje poštivati ove Opće uvjete i pristaje da se na njega primjenjuju odredbe ovih Ugovor o kupoprodaji
Ugovor o kupoprodaji Proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je trenutkom potvrde plaćanja proizvoda, kada Prodavatelj primi elektroničku poruku koja sadrži izjavu Kupca kao ponuđenog da prihvaća ponudu, odnosno u trenutku kada Prodavatelj zaprimi narudžbu Proizvoda od strane Kupca.


Online kupovina u Republici Hrvatskoj i drugim državama
Online kupovinu Proizvoda moguće je izvršiti na području Republike Hrvatske te na područjima drugih država u koje Prodavatelj vrši dostavu kupljenih Proizvoda. Prodavatelj zadržava pravo promjene područja na koja vrši dostavu.


Prihvaćanje Općih uvjeta
Ovi Opći uvjeti sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (dalje u tekstu: ZZP), Zakonom o elektroničkoj trgovini (dalje u tekstu: ZET) i Zakonom o obveznim odnosima (dalje u tekstu: ZOO), te zajedno sa podacima objavljenim na Internet stranici Aurelia Natura predstavljaju predugovornu obavijest u smislu članka 57. ZZP. Korištenjem Aurelia Natura smatra se da je Korisnik upoznat sa ovim Općim uvjetima te da iste prihvaća. Prodavatelj otklanja svaku odgovornost za sva sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što Posjetitelj stranica, Korisnik i/ili Kupac nije pročitao Opće uvjete.


Korištenje
Aurelia Natura.. se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz ili je na bilo koji način vezana za korištenje Internet stranice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati Korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja Internet stranice.


Uređaji
Aurelia Natura. se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup na Aurelia Natura. i podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja Aurelia Natura. ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i slično, te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj.


Oglašavanje
Dio stranica Aurelia Natura. može biti predviđen za oglašavanje proizvoda i usluga trećih strana. Te treće strane (oglašivači) su dužni oglasne materijale, vizuale i ostale sadržaje usuglasiti sa zakonskim normama i pravilima.


Izmjena Općih uvjeta
Vlasnik Internet stranice (Aurelia Natura.) je ovlašten bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta, asortiman proizvoda, druge podatke vezane uz Internet trgovinu kao i sav ostali sadržaj Aurelia Natura. pod uvjetom javne objave na Aurelia Natura. Internet stranici, a zbog čega su Korisnici dužni prilikom svake posjete predmetne Internet stranice pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa vlasnika Internet stranice ( Aurelia Natura.) bilo kakve odgovornosti.


Troškovi korištenja
Usluge koje Prodavatelj pruža u okviru usluge Online kupovine na Aurelia Natura. ne uključuju troškove koje Korisnici snose koristeći računalnu opremu i usluge za pristup stranicama. Prodavatelj nije odgovoran za troškove telefona, Internet prometa ili bilo koje druge troškove, niti ne snosi odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internetske veze prilikom korištenja usluge Online kupovine.


Punoljetnost
Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika. Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za svako postupanje suprotno ovoj odredbi.


Točnost osobnih podataka
Prilikom korištenja Aurelia Natura. internet stranice, Korisnici su dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke, naročito prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca. Suprotno postupanje ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom korisniku pristup ili uskratiti ostvarenje svih ili dijela usluga, odnosno Proizvoda koje istima nudi.


Prijave povrede zaštite i prava
Vlasnik Internet stranice (Aurelia Natura.) poštuje prava intelektualnog vlasništva i druga prava trećih osoba. Ako vjerujete da je Vaše djelo kopirano ili su na bilo koji drugi način povrijeđena Vaša prava, molimo Vas da nas o tome obavijestite.


ONLINE KUPOVINA
Prodavatelj se obvezuje na Internet stranici Aurelia Natura. redovno održavati i davati Posjetiteljima i Kupcima jednoznačne, jasne, lako razumljive informacije o Proizvodima u ponudi, na način prilagođen sredstvima daljinske komunikacije.


Isključenje od odgovornosti Prodavatelja
Prodavatelj nije odgovoran zbog kašnjenja u dostavi, ili bilo kojeg problema koji je nastao zbog neispravnih ili netočnih podataka Kupaca.


Nemogućnost isporuke
Ukoliko Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, kontaktirat će kupca telefonski ili putem elektronske pošte, te ga obavijestiti o navedenom. Kupac ima mogućnost otkazati naručeni proizvod ili zatražiti zamjenski proizvod. Svi ostali naručeni proizvodi biti će isporučeni Kupcu.


Izmjene cijena
Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti, kao što je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati cijene isključivo za Online kupovinu.


Akcijske prodaje
Prodavatelj je ovlašten u svakom trenutku odrediti dnevnu ili tjednu akcijsku prodaju za pojedini Proizvod, grupu Proizvoda i/ili za sve Proizvode.
Količina proizvoda po akcijskim uvjetima

Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe. Kod akcijske prodaje, napominjemo da je prodaja proizvoda koji su na akciji ograničena. Kupcima se može osigurati ograničena količina proizvoda, odnosno količina dovoljna za kućnu upotrebu Kupca.
Sva plaćanja biti će izvršena u hrvatskim kunama.


Odabir načina plaćanja
Naručene Proizvode i dostavu, Kupac će platiti prema modelu kojeg sam izabere tijekom ispunjavanja narudžbe.


Račun
Račun će biti priložen u paketu (ili jednom od paketa ukoliko se naručena roba isporučuje u više paketa), osim u slučaju da je adresa za isporuku različita od adrese kupca. U tom slučaju račun će biti poslan e-poštom na adresu kupca.


Pakiranje
Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete.
U slučaju da je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke, te u tom slučaju sugeriramo da pošiljku Kupac ne preuzima. Molimo Kupce da nas kontaktirate kako bismo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu.
Pri primitku robe provjera ispravnosti narudžbe ovisi o kupcu, te je Kupac dužan da usporedi primljene artikle s računom, ukoliko nešto nedostaje dužan je odmah uputiti pisani prigovor/reklamaciju jer se naknadne reklamacije neće uvažavati.
U slučaju vidljivog nedostatka proizvoda kod preuzimanja pošiljke, Kupac nije dužan dopremljeni proizvod preuzeti, može odbiti primitak, te ne snosi troškove dostave takvog proizvoda. Smatra se da proizvodi koji su uredno zaprimljeni od strane Kupca nisu imali vidljivi nedostatak. Kupac ima pravo na reklamaciju u odnosu na materijalne nedostatke u rokovima i zbog razloga propisanih odredbama Zakona o obveznim o rokovima. Kupac može pisani prigovor odnosno reklamaciju uputiti na e-mail [email protected] ili pisanim putem na adresu: Aurelia Natura, Franje Wolfla 2, 10000 Zagreb, s naznakom Reklamacija.
Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju Kupac ima prigovor, u prigovoru se mole Kupci da navedu broj narudžbe, broj računa ili svoje korisničko ime.

Kupac ima pravo na opravdani prigovor i na povrat robe u sljedećim slučajevima:

  • isporuka robe koja nije naručena
  • isporuka robe kojoj je istekao rok trajanja
  • isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu

Prodavatelj će inače smatrati reklamaciju valjanom ako pregledom proizvoda utvrdi da odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača. U tom slučaju će u roku od 15 dana od primitka valjane reklamacije zamijeniti proizvod ili vratiti cjelokupan plaćeni iznos. Ukoliko, pak, ustanovi da reklamacija nije pravovaljana, tj. ukoliko reklamaciju odbije, o istome će obavijestiti Kupca u roku od 15 dana od dana primitka reklamacije.

Prodavatelj će prihvatiti povrat oštećene, nesipravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ako se utvrdi da je prigovor opravdan te da Kupac nije utjecao na ispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe.
U slučaju opravdane reklamacije, trošak zamjene s novim proizvodom u cijelosti snosi Prodavatelj.


Dostava u RH i ostale države
Putem Aurelia Natura.moguće je izvršiti kupnju proizvoda na teritoriju Republike Hrvatske te drugih država koje podržava Prodavatelj što podrazumijeva i dostavu kupljenih proizvoda isključivo na tim područjima.
Korištenjem Aurelia Natura. Prodavatelj smatra da je korisnik upoznat s Općim uvjetima kupnje te da iste prihvaća. Prodavatelj otklanja svaku odgovornost za sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što Korisnik Aurelia Natura.nije pročitao Uvjete kupnje.


Izvršavanje dostave
Dostavu radi putem kurirske službe na cijelom području čitave Republike Hrvatske. Dostava se radi na prag kućne ili poslovne adrese. Rok isporuke u RH je najviše sedam radnih dana po primitku uplate, a u većini slučajeva između 1-4 radna dana.


Isporuka kupcu
Svaku pošiljku primatelj ovjerava i potpisuje dostavnicu po primitku pošiljke. Sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima, ovjerom dostavne liste od strane primatelja smatra se da je pošiljka uručena u neoštećenom stanju i nakon toga je prijevoznik oslobođen bilo kakve naknadne odgovornosti. Pošiljatelj će u listi preuzimanja naznačiti referentni broj prateće dokumentacije, pri čemu će kasnije potpisana dostavna lista s referentnim brojem biti dokaz o izvršenoj dostavi.


Cijene dostave
Cijena dostave iskazana je na stranici te je i promjenjiva po državama isporuke.


Krivo isporučen proizvod
U slučajevima kada je Kupcu isporučen proizvod različit od onog kojeg je kupio, isti ima pravo na isporuku naručenog Proizvoda, a ukoliko to nije moguće Kupac ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene Proizvoda, cijene dostave i naknadu troškova povrata Proizvoda te je dužan vratiti krivo dostavljen Proizvod.


Primitak pošiljke
Prilikom dostave, uz kupljeni Proizvod, Kupac dobiva račun te potvrdu o primitku pošiljke koju je obvezan potpisati, ukoliko ne postoji razlog za reklamaciju. Potpisom na potvrdi o primitku pošiljke Kupac potvrđuje da je prilikom preuzimanja proizvoda izvršio njegov pregled te da je Proizvod preuzet bez vanjskih vidljivih oštećenja, da kvantitativno i kvalitativno odgovara proizvodima s računa te da su uz proizvode isporučene sve isprave sukladno zakonskim propisima.
Ako je Kupac prilikom pregleda dostavljenih proizvoda na gore opisan način našao razlog za reklamaciju, robu treba odmah reklamirati dostavljaču jer reklamacije prijavljene nakon isporuke dostavljenih Proizvoda, Prodavatelj neće uvažiti.
Odbijanje preuzimanja
Ukoliko Kupac ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga, Prodavatelj zadržava pravo zahtijevati nadoknadu troškova manipulacije, transporta i drugih mogućih troškova.


RASPRODANI ARTIKLI
Nemogućnost isporuke – rasprodani artikli
U pojedinačnim slučajevima, zbog velike potražnje, moguće je da Prodavatelj neke od naručenih Proizvoda neće moći isporučiti, odnosno da su neki od Proizvoda iz ponude u potpunosti ili djelomice rasprodani. U slučaju rasprodanih Proizvoda, Kupac će o tome biti obaviješten prije isporuke robe putem elektronske pošte ili telefonom, te u tom slučaju Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.


Povrat sredstava
Ukoliko se slučajno dogodi da robu koju ste platili iz nekog razloga trenutno nemamo na lageru, izvršit ćemo povrat sredstava u roku 24 sata. Po potrebi ćemo Vas i kontaktirati da li želite da se ostatak narudžbe šalje. Mi ćemo nastojati dnevno ažurirati ponudu tako da ukoliko nečega nema to bude blokirano za narudžbu kako bi mogućnost propusta bila minimalna.
Moguće su greške u sustavu navođenja cijena. U tom slučaju prodavatelj nije dužan isporučiti navedene proizvode po cijeni proizvoda toliko niskoj da kupac zna ili je morao znati da je riječ o pogrešci, a ne o realnoj cijeni proizvoda.
Slike artikla su simbolične i godište na etiketi artikla može se razlikovati od godišta koje je trenutačno dostupno i koje je navedeno u specifikaciji proizvoda.


Izjava o privatnosti
Opg se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici OPG-a i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.


Prigovori potrošača
Sve eventualne prigovore molimo uputite pismenim putem te ćemo na iste u najkraćem mogućem roku odgovoriti. Adresa je: Aurelia Natura. Franje Wolfla 2, 10000, Zagreb, Hrvatska
Također vas molimo da robu pregledate prilikom preuzimanja jer naknadne reklamacije nećemo moći uvažiti.
Za sva dodatna pitanja budite slobodni kontaktirati nas.